Квантови изчисления и риск за сигурността на данните за предприятията


Нараства вълнението около квантовите изчисления и техния потенциал да подобри радикално ИТ процесорната мощност. Но въпреки шума, технологията все още е в начален стадий; концепцията за вездесъщи квантови изчисления все още е на поне 10-15 години дори от най-оптимистичните експерти в индустрията.

За автора

Алън Дюрик, CTO/COO в Тел.

И така, с възхода на кванта и свързаните с него кибер защита рискът да бъде все още сравнително „далеч“, защо квантът представлява заплаха за сигурността на данните в настоящите системи и защо предприятията трябва да бъдат загрижени за внедряването на технология за сигурност след квантово съпротивление днес?

Силата на кванта